seperator line

Crisis? Gebruik je verstand!

in: Optimized mei 2009

Zorg dus dat de kwaliteit van alles aan bepaalde minimumeisen voldoet, anders ga je mondiaal plat door een lokaal stukje ellende.

seperator line

Recht op beperkingen

in: Optimized november 2008

Het is de ICT’er verweten een sociaal onbenul te zijn. Voor zover dat betrekking had op mij: dat klopt voor een groot deel wel, maar ik mag natuurlijk niet voor mijn collega’s spreken. Maar is de ICT’er als mens eigenlijk wel belangrijk?

seperator line

Organizational Improvisation (only in English)

in: Agile Holland website oktober 2008

Gert Poppe illustrated organizational improvisation by comparing it to improvisation that jazz musicians engage in. After the presentation I asked him if he was aware that Henry Mintzberg wrote an interesting article on this subject. Gert didn't. Good for him because, I far as I know ;-) Mintzberg didn't. Karl Weick did …

seperator line

Tomorrow is the first day

in: Optimized april 2008

Met de titel boven dit stukje begint de uitspraak die ons eraan herinnert dat gisteren er vandaag niet toe doet en dat vandaag er morgen niet meer toe doet. Zo’n beetje de generieke vorm van zero-based budgetting: alleen kijken naar nog te maken kosten door heden en verleden op nul te zetten. Want morgen doet er vandaag wel toe.

seperator line

Productiviteit kun je leren

in: Optimized september 2007

Iets wordt een commodity als het “geen kunst” meer is. Zolang je een kunstenaarsstatus hebt, is het onnodig je al te veel zorgen te maken over productiviteit. Maar wordt wat je maakt gewoon, dan verlies je als maker de heldenstatus, gaat de consument op de kleintjes letten. Productiviteit wordt dan een succesfactor.

seperator line

Mens sana in corpore sano

in: Optimized maart 2007

“a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity”, in ICT-termen dus hardware, software en interfaces die niet alleen vrij zijn van gebreken, maar ook in goede conditie verkeren. Geen systemen die lopen, maar systemen die de marathon binnen twee-en-een-half uur doen!

seperator line

Sturen op saaiheid

in: Optimized oktober 2006

Eén gemeenschappelijk eurobetalingsgebied, maakt dat betalen eenvoudiger dan het totaal aan instituties en systemen dat nu het betalingsverkeer verzorgt? Alles wat dubbel is hoeft nog maar één keer voor te komen. Da’s winst. Maar een free lunch zal het niet zijn; ook hier heeft elk voordeel zijn nadeel.

seperator line

Evolutietheorie en organisatiestrategie

in: scriptie juni 2002

Het zich bewust zijn van de aanwezigheid van en kennis hebben van de werking van evolutionaire processen op alle niveaus kan het beeld dat een wetenschappelijk onderzoeker, een adviseur of een manager heeft van de werkelijkheid verhelderen, want, hoewel zelden de enige verklaring, verklaart het bijna altijd een deel van de werkelijkheid.

seperator line

Blinde vlekken

in: Informatie december 2000

Een al te groot vertrouwen in een model leidt echter tot selectieve waarneming: wat niet in het model past, zie je niet meer.

seperator line

Analogieën voor het testproces

in: informatie oktober 2000

Testen is niet iets dat na de bouw komt. De systemen zijn zo complex dat al bij het ontwerp ervan rekening moet worden gehouden met het feit dat er getest moet worden.

seperator line

Gemakken en ongemakken

in: informatie oktober 2000

‘No one has yet proved himself wise enough to propound a universal system of constructs. (…) For the time being we shall have to contend ourselves with a series of miniature systems, each with its own realm or limited range of convenience.’

seperator line

Causale modellen

in: informatie september 2000

Cognitieve en causale modellen vervullen een centrale rol bij het in kaart brengen van normen en waarden, van problemen en oplossingen, van doelstellingen en van acties die tot realisatie van die doelstellingen leiden.

seperator line

Hergebruik, componenten en services

in: informatie september 2000

Een component is een onderdeel, een deel van een groter geheel. Een service is een handeling die op verzoek wordt verricht. De betekenis van deze woorden is afhankelijk van de context waarin ze worden gebruikt. Wanneer de context niet duidelijk is, is de betekenis dat ook niet, met misverstanden en spraakverwarring tot gevolg.

seperator line

Faseovergangen

in: informatie juli 2000

Maar in dat kleine gebied tussen ijs en water gebeurt er iets bijzonders: om het ijs te laten smelten — om ijs van nul graden te veranderen in water van nul graden — is nog eens ruim 300 joule per gram extra nodig.

seperator line

Overdaad schaadt

in: informatie juni 2000

In een kernkwadrant worden vier zaken en hun onderlinge samenhang beschreven: kernkwaliteit, valkuil, uitdaging en allergie.

seperator line

De duivelsdriehoek

in: informatie mei 2000

IT-afdelingen kunnen dus niet kiezen voor óf een opportunistische óf een systematische aanpak. In plaats daarvan moeten ze vaststellen voor welke projecten de systematische en voor welke de opportunistische aanpak gekozen moet worden.

seperator line

Management van verwachtingen

in: informatie april 2000

De formule tevredenheid = resultaat x verwachting bevat twee variabelen waarmee we de tevredenheid kunnen beïnvloeden: naast resultaat ook verwachting.

seperator line

Vage logica

in: informatie maart 2000

…dat we beter kunnen leren omgaan met vage situaties dan onze energie te stoppen in het ontkennen ervan.

seperator line

Reduce, Reuse, Recycle

in: informatie januari 2000

veel ontwikkeltijd zou worden bespaard indien functies die niet gebruikt worden, niet worden ontwikkeld.

seperator line

Van Murphy tot Gödel, wetten om te lachen en om te huilen

in: informatie december 1999

Architectuur is in dit verband een vermeldenswaard onderwerp, omdat veel ‘architectuurwijsheid’ een vorm heeft die sterk doet denken aan de wet van Murphy en aan het Peter Principle.

seperator line

Organisatiekunde en ICT-systemen

in: informatie november 1999

De motivatie van medewerkers en de motivatie van gebruikers van ICT-systemen lijkt voor wat betreft het bestaan van satisfiers en dissatisfiers overeenkomsten te vertonen. De al eerder genoemde infrastructuur, hoe goed ook, is nimmer aanleiding tot applaus. En evenals slechte koffie leiden problemen met de infrastructuur tot hoge scores op ontevredenheid.

seperator line

De archiefkast van Fradon

in: informatie oktober 1999

Waarom reageren we zoals we reageren? Omdat we zien wat we zien en omdat we daar van vinden wat we ervan vinden.

seperator line

Evolutie

in: informatie september 1999

… termen moeten tot op zekere hoogte gedefinieerd worden. Het ‘tot op zekere hoogte’ zal iedereen herkennen die de zinloze discussies heeft meegemaakt waarin werd geprobeerd essentiële verschillen te definiëren, zwart versus wit, terwijl de praktijk alleen gradaties van grijs kent.

seperator line

Chaos als eindpunt

in: informatie juli 1999

De analogie impliceert niet dat systemen in de loop van de tijd chaotischer worden, maar wel dat er energie nodig is om dit te voorkomen.

seperator line

De wet van behoud van ellende

in: informatie juni 1999

Elke oplossing voor een probleem introduceert haar eigen, nieuwe problemen. En zoals in een gesloten systeem de totale hoeveelheid energie niet verandert, zo blijft ook het totaal aan problemen gelijk.

seperator line

The pattern of an argument

in: Informatie mei 1999

Toulmin legde met zijn model de basis voor een kwalitatieve beoordeling van redeneringen en argumentaties op een niveau dat onafhankelijk is van het gebied waarop de bewering betrekking heeft. Dat is ook voor IT’ers van belang, want de kwaliteit van onze redeneringen en argumentaties zijn schakels in de keten die de kwaliteit van onze producten en de mate van acceptatie ervan bepaalt.

seperator line

De klok van Weick

in: Informatie april 1999

Een theorie kan niet tegelijkertijd algemeen, accuraat en eenvoudig zijn. Dat stelt althans Thorngate (1976). De sociale-wetenschapper staat volgens Thorngate voor het dilemma dat een keuze voor twee van de drie eigenschappen impliceert dat de derde eigenschap buiten bereik blijft.

seperator line

Boekbespreking: AntiPatterns, Refactoring Software, Architectures, and Projects in Crisis

in: informatie maart 1999

In het boek ‘AntiPatterns’ beschrijven Brown c.s. enige tientallen van deze ‘te vermijden constructies’, gegroepeerd naar drie perspectieven op softwareontwikkeling: dat van de ontwikkelaar, dat van de architect en dat van de manager. Het is een boek met een duidelijke boodschap: het kan beter en dus moet het ook beter.