Ode aan het bord

Ik zie hem nog voor me. Zijn hoofd steeds gehuld in een wolk van rook, en de asbak aan het einde van de les weer voller dan aan het begin. In zijn linkerhand de sigaret, in de rechter het krijtje. Net als de asbak wordt het bord steeds voller. Ingeschreven cirkels, omgeschreven cirkels, letters uit het Griekse alfabet, driehoeken, vierhoeken. En komt er een vraag, dan is het antwoord krijt op het bord. Een extra cirkel, een lijn die wordt aangezet. In het roken in de klas is er sinds 1966 veel veranderd. Van alleen de leerkracht via allemaal naar niemand. Wat bleef is het bord als communicatiemedium, en niet alleen op school.

"O, dát bedoel je!"

In applicatieontwikkeling (AD) is het bord, nu meestal in de vorm van een whiteboard, hét middel om te praten over en samen te werken aan, zeg maar, modellen in 2D. Analyse en ontwerp zijn voor een deel woordenwerk, maar voor een belangrijk deel ook modellen in 2D. En lijstje woorden als alternatief voor een bij voorbaat tot mislukken gedoemde poging een definitie te geven. Natuurlijk het al genoemde model en modelleren, en verder: structuur, schematiseren, relaties, abstracties, samenhang, ordenen, gelaagdheid. Dat werkt in beelden zoveel beter dan in woorden. De intrinsieke voordelen van het bord war je al samenwerkend omheen staat zijn evident. Je kunt iets uitvegen. Je kunt iets toevoegen. Je kunt dichtbij gaan staan en je concentreren op een detail, of een stapje terugdoen om weer overzicht te hebben. Je werkt samen aan een gezamenlijk beeld.

"Hé, ik zag dat je ..."

Een iets andere type borden die door AD-teams gebruikt worden, zijn prik- en plakborden. Ze hebben dezelfde voordelen als whiteboards, maar we gebruiken ze anders. Na een dialoog over wat er dan ook besproken moest worden, mag het whiteboard worden uitgeveegd. De informatie op het prikbord heeft een langer leven. Het gaat dan over planning en de voortgang ten opzichte van die planning, over actielijsten en wie hoever is, over verbeterinitiatieven en de status daarvan, over teamsamenstelling en waar-werkt-iedereen-nu-aan. Incidenteel staat het team eromheen, maar tussentijds passen de leden van het team het aan. Zo krijgen prik- en plakborden ook een billboardfunctie, ze communiceren hun boodschap terwijl je toevallig langsloopt.

Al deze borden, de whiteboards en de prik- en plakborden, maken de AD-wereld effectiever, efficiënter en prettiger om in te werken. Er is eigenlijk maar één echt nadeel, en dat is dat ze alleen maar werken als je erbij staat en er langs komt. Dislocatie is dus een echt probleem om het board optimaal te laten functioneren. Gelukkig wordt er gewerkt aan laat ik het maar even netboards noemen. Borden die op meerdere locaties gelijktijdig zichtbaar en wijzigbaar zijn. Net zo als het beeldscherm de afdruk op papier overbodig heeft gemaakt, zo maakt het netboard onze whiteboards, prikborden en plakborden overbodig. Maar zover is het, helaas, nog niet. En dus blijven we ze nog wel even tegenkomen, die borden. In het belang van de kwaliteit van onze AD-inspanningen en ons wiskundeonderwijs.

seperator line

Links:

www.blackboard.com

www.scribblar.com

en via Google met searches like "kanban online"

seperator line